Mijn dagboeken in Boer & Tuinder

januari 25, 2008

Bij welke dokter …?

Filed under: Gerard Cools — melkbrigade @ 12:00 am

Broeikasgassen, CO2-uitstoot, opwarming van de aarde. Er gaat geen dag voorbij of we worden er attent op gemaakt. Zelfs de paus sprak in zijn kerstboodschap over de evolutie van ons klimaat. Zestigduizend jaar geleden zaten we in de eerste IJstijd, de Noordzee stond droog en onze Vlaamse bodem lag ongeveer honderd meter lager. Vooral stormwinden en later ook overstromingen brachten onze grond op het niveau van vandaag en … het werd warmer. De feiten kunnen we niet ontkennen en over de oorzaken valt te discussiëren. De groene jongens pleitten onschuldig voor zichzelf en schuiven de schuld in de schoenen van de productieve mensen.
Enerzijds heeft de overheid een premie om de CO2-uitstoot te verminderen en anderzijds werkt de Europese overheid energieverlies in de hand. Vlaamse boeren moeten immers veel energie stoppen in mestverwerking om de aanwezige stikstof terug naar luchtstikstof (N2) om te zetten. Amper 30 km verderop (Rijsel voorbij) liggen er honderdduizenden hectares landbouwgrond die perfect met organische mest bemest kunnen worden, maar de Franse boeren worden door diezelfde Europese overheid verplicht om diezelfde N2 met behulp van energie om te zetten naar de kunstmeststof die ze nodig hebben.
Ondertussen is men druk bezig om het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) op te stellen. Ongeveer één derde van de landbouwgronden is al herbevestigd. Toen we samen met Ann-Sophie Decroos, onze plaatselijke Boerenbondconsulente, de plannen van Menen-Lauwe-Rekkem aan het bekijken waren, vielen er enkele zaken op. Waarom zijn er naast de geelgekleurde zones nog witte vlekken op de kaart? Het antwoord is verbijsterend: alle plaatsen waar andere maatschappelijke groeperingen hun hand wilden opleggen, blijven voor discussie open! Wij staan dus als laatste in de rij! Toen enkele jaren geleden de verschillende gebieden in kaart gebracht werden, werd Menen ‘kleinstedelijk gebied’ maar het ‘regionaal stedelijk gebied Kortrijk’ kreeg wel uitlopers tot in de Preshoek, in de LAR (een industriezone van 30 ha in Rekkem, deelgemeente van Menen) en de Leievallei in Menen. Dit wil zeggen dat Brussel beslist wat er met deze gebieden gebeurt en dat wij ter plaatse alleen advies mogen verlenen. De LAR vormt een nieuwe olievlek in een aaneengesloten open ruimte: eindpunt volgens de planologen, beginpunt vrezen wij. De Leievallei – een groen hebbeding van 60 ha in Menen – was het grote agendapunt in de Gecoro-vergadering van januari.
Bij de opstart werden de Gecoro’s met groot democratisch vertoon aangekondigd als hét adviesorgaan bij uitstek. We zijn zeer benieuwd wat er zal gebeuren met ons advies over de plannen voor de Leievallei; noch de Gecoro noch de groene jongens in Menen zijn vragende partij voor massale natuuruitbreiding. Ik vrees dat men daar in Brussel op napoleontische wijze het democratisch advies in de prullenmand zal gooien. Ik kan maar niet begrijpen dat er nog altijd groeperingen zijn die blijkbaar tot doel hebben om zoveel mogelijk grond af te pakken van de boeren, met als enige reden een droomtuin te realiseren voor zichzelf op kosten van de belastingbetaler. De oorsprong van het RSV ligt zowat 15 jaar in het verleden en het is dus totaal achterhaald. Amper 3% van onze aardbol is geschikt om voedsel te produceren en daarmee zouden we meer dan 6 miljard mensen eten – en ook nog eens bio-energie – moeten geven. Voor de zwaksten in deze wereld wordt die uitdaging steeds moeilijker.
Er zijn genoeg mogelijkheden voor een samenwerking tussen landbouw en natuur, maar daarvoor moeten de groene jongens wel eerst het vertrouwen van de boeren winnen. Met de meeste plaatselijke natuurverenigingen zijn er geen onoverkomelijke problemen. Die hebben nog contact met de landbouw en ze zijn duidelijk niet zo imperialistisch ingesteld, dat is toch mijn ervaring hier in Menen. Vera en andere Vogels gaan het wel weer anders kunnen uitleggen?!
De haven van Antwerpen wordt steeds maar verder uitgebreid: de uitdieping van de Westerschelde, het Deurganckdok (met natuurcompensatie). De Leie wordt verder uitgediept en de oude bruggen worden vervangen door nieuwe om de steeds grotere containerschepen doorgang te geven. In Frankrijk gaat men kanalen graven om die schepen naar hun industriegebieden te laten varen en uitgerekend op dat moment komt men met de idee aandraven om de Leie te hermeanderen. Toen ik dit vertelde aan Daniël (mijn neef, die zich ook interesseert aan alles wat beweegt) was zijn spontane reactie: “En bij welke dokter zijn die mensen in behandeling?”
– Gerard Cools

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.