Mijn dagboeken in Boer & Tuinder

oktober 9, 2007

Draag elke dag een propere onderbroek

Filed under: Luc Callemeyn — melkbrigade @ 9:11 pm

“Knoop je jas dicht, doe een das om, was eerst je handen.”
“Kam je haren, recht je schouders, denk aan je tanden.”
“Blijf niet hangen, recht naar huis toe, spreek met twee woorden.”
“Stel je netjes voor, eet zoals het hoort en zeg U {u u u…}.”

De titel bovenaan, die komt van een kinderboek.
Hierboven staat een strofe van een song van de Nederlandse groep Doe Maar. Beiden hebben het over de betutteling van mensen die het zogezegd goed met je voorhebben, maar die dat afdwingen door het opstellen en doen naleven van allerlei regeltjes.

Verwonderd dat dit hier in het Dagboek staat?
Welnee toch, als boer worden wij elke dag hiermee geconfronteerd:
Het bijhouden van het Sanitel register met correcte paspoorten tot drie jaar na datum, onmiddellijk plaatsen van twee nieuwe identieke oormerken, afwezigheid van dieren zonder oormerken, op tijd aan-en afmelden van dieren, afwezigheid van niet toegelaten stoffen ook niet over vervaldatum, bijhouden van een medicijnregister,delvotestuitslagen, verschaffingsdocumenten en voorschriften van de veearts (getekend en genummerd), plakkertjes van de veearts op papieren en op flessen, niet meer medicijnen in voorraad dan voor de behandeling voorzien, vervoer met een goedgekeurde dierenwagen met een dieren- en reinigingsregister, melden van dieren op een verre weide, melden van vreemde ziekten aan het labo, bijhouden van de vervoersdocumenten van voeders en reinigingsmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen, invullen van teeltfiches met alle bewerkingen, driejaarlijks keuringsrapport van de sproeier, correct sproeilokaal, bijhouden VLIF-boekhouding, meitelling, voldoende mestopslag voor zes maanden, mestvaalt met drie muren en met een degelijke sapafvoer, bijhouden van het dierenregister de derde dag van de maand, correcte mestbalans met eigen afzet en burenregeling en mestverwerking, correcte aanvraag van verhoogde bemesting, teller op elke waterpomp, voldoen aan de uitrijregeling ook in kwetsbare gebieden, emissiearme aanwending, verbod op toediening op de akkerrand, staalname van gronden, niet overschrijden van stikstofgehalte in de bodem, naleven van één van 35 mogelijke beheersovereenkomsten, behoud van kleine landschapselementen en reliëf, controle aantal dieren op de weide en van hun eigenaar, maaidatum, afvoer van maaisel of juist niet, MTR aanvraag met correcte inkleuring van de fotoplannen en correcte oppervlakte, controle van het juiste gewas, correcte braaklegging, behoud van blijvend grasland met overnames en wijzigingen of omzettingen, erosiebeperkende maatregelen, aanwezigheid van vergunningen voor milieu en bouw en oppompen en lozen van water en nog vele mogelijke items, olielekbak en ingekuipte mazouttanks en betonnen verharding rond het verdeelpunt, uitzaai van groenbedekkers, uitvoeren van mechanische onkruidbestrijding, aanwezigheid van gras-klaver, correcte uitvoering van perceelsrandbeheer, van weidevogelbeheer, van eiwithoudende gewassen, naleven van de melkquotaregeling en voorlegging van IKM-certificaten, voldoen aan de grondgebondenheid, voor thuisverwerkers het bijhouden van de geproduceerde-, de verkochte- de vernietigde hoeveelheden en de stock, facturatie van de verkoop en registratie van weggeschonken hoeveelheden, voorleggen van de melkkontrolegegevens, bijhouden van productiefiches met kritische controlepunten en temperatuursregistratie, traceerbaarheid van productie step up en down, goedgekeurde reinigings- en ontsmettingsmiddelen, niet vangen van bedreigde diersoorten.

Voor mijn bedrijf alleen al kom ik dus aan vijfentachtig, en voor elk van deze kan een controleur onverwacht voor uren bij je langs komen. Een boer vertelde mij onlangs dat hij lang met de gedachte gespeeld had om aan zijn voordeur een brief te hangen met de tekst: “Enkel controleurs die hun bezoek volgens de regels van beleefdheid van tevoren melden krijgen koffie !” Hij had het toch maar niet gedaan.

Wie dus zijn handtekening zet onder een aanvraag van iets bij het Ministerie kan zich altijd aan bovenstaande controle verwachten. Bij de MTR aanvraag kregen wij een boek met uitleg van wel tachtig bladzijden met vooraan elf pagina’s met verkaringen op eer, goed voor wel vijftigduizend lettertekens (dit Dagboek telt er maar vierduizend!). Ik heb ooit eens achttien jaar geleden een huwelijkscontract getekend bij de notaris, dat duurde tien minuten en dat besloeg maar drie bladzijden. Maar daar stonden wel zoveel geen uitzonderingen in.

Van het bovengenoemde boek “Draag elke dag een propere onderbroek” was de ondertitel : “…en nog 31 andere uitspraken waarmee je ouders bedoelen dat ze van je houden”.
Ik vraag me af als onze ambtenaren die al deze regels opgesteld hebben en de controleurs te velde ook ….

Link naar Dagboek 15 op Boerenblog

1 reactie »

  1. Thanks so much for the awesome post this is exactly
    the thing I needed to read

    Reactie door repair pc — oktober 28, 2012 @ 11:16 am | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: